اطلاعات پروژه

  • مشتری : شرکت های دارای دستگاه مدول هاب
  • ارزش تقریبی : از ۱ میلیون تومان
  • ابعاد : از قطر ۲۰ میلی متر
  • مارک : TIREX
  • وضعیت : موجود

مدول هاب ابزاری است که به وسیله آن بر روی فلزات دنده تراشی صورت می گیرد و چرخ دنده تولید می شود . هاب در سایز های مختلف به صورت میلیمتری و اینچی دسته بندی می شود.