اطلاعات پروژه

  • مشتری : شرکت های دارای دستگاه شیوینگ
  • ارزش تقریبی : از یک میلیون تومان
  • ابعاد : از قطر ۱۸۰ الی ۲۴۰
  • مارک : TIREX
  • وضعیت : سفارشی

ابزار شیور برای صیقل کردن دنده در آخرین مرحله دنده تراشی به کار می رود . این ابزار کمک می کند که عمر دنده افزایش یافته و صدای ناشی از چرخش دنده به کمترین مقدار خود برسد . این ابزار برای دستگاه شیوینگ است و توسط آن به دنده را صیقلی میکند .