اطلاعات پروژه

  • مشتری : شرکت های دنده زنی
  • ارزش تقریبی : از یک میلیون تومان
  • ابعاد : مختلف
  • مارک : TIREX
  • وضعیت : موجود

مدول شیپینگ گوشکوبی (shank) برای دنده زنی قطر داخلی فلزات که قطر داخلی آنها کوچک است استفاده می شود . این ابزار به صورت عمودی کار دنده زنی را انجام می دهد.